Meny Stäng

Personuppgifter

Den person som ansvarar för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Såvida inte köparen samtycker till något annat, i enlighet med personuppgiftslagen, kan säljaren endast samla in och lagra den personliga information som är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personliga information kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att utföra avtalet med köparen eller i lagstadgade fall.

För att kunna tjäna dig på bästa sätt är det nödvändigt att vi har tillräcklig information om dig som kund. Efter att ha granskat vad som lagras av information om våra kunder tror vi att det inte finns någon känslig eller kritisk information som lagras hos oss och som kan missbrukas.

Vi kan försäkra dig om att våra interna rutiner inte tillåter utomstående att skaffa sig känslig eller kritisk information.

Det finns inga känsliga eller kritiska data lagrade i samband med användningen av våra betalningslösningar.

Vår policy är att vi inte säljer, handlar eller på annat sätt sprider information av något slag om dig som kund till en tredje part utan ditt samtycke.

Alla sidor vid lagring av information är säkert.